Sunday, 19 May 2013

Elegi Ritual Ikhlas 14: Perjuangan Dewi Umaya dan Muhammad Nurikhlas Elegi Ritual Ikhlas 14: Perjuangan Dewi Umaya dan Muhammad Nurikhlas

http://powermathematics.blogspot.com/2012/11/elegi-ritual-ikhlas-iii-perjuangan-dewi.html

Setelah membaca artikel yang berjudul “Perjuangan Dewi Umaya dan Muhammad Nurikhlas” ini banyak sekali manfaat yang tersirat di dalamnya. Perjuangan ibu dan anaknya ini untuk menyadarkan hal buruk dari seorang ayah sekaligus suami. Kekayaan di dunia ini akan sia-sia jika kita tidak memikirkan dunia akhirat. Justru kehidupan yang akan kekal itu berada pada akhirat, sehingga kita perlu menyiapkan bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan di akhirat nanti. Kita tidak boleh hanya memikirkan urusan dunia saja. Kita perlu adanya kegiatan ritual Ikhlas ini hanyalah suatu kegiatan biasa yang dimaksudkan untuk menertibkan dan membetulkan tata cara beribadah seraya memperoleh tambahan pengetahuan melalui kegiatan ceramah dan diskusi, semata-mata untuk berikhtiar memperoleh ridha dari Allah SWT.

No comments:

Post a Comment