Sunday, 19 May 2013

Refleksi Elegi Ritual Ikhlas 40: Berguru Kepada Imam Al-Ghazali untuk Meningkatkan Kualitas Spiritual (Islam)


Dari elegy diatas, kita dapat mengetahui tentang bagaimana cara kita dapat menjalankan Salat yang khusyuk serta membersihkan penyakit hati. Di dalam QS Al-Ra’du:28 telah dijelaska bahwa ketika orang tersebut ingin menjalankan ibadah salatnya dengan khusu’, maka kita harus membaca dzikir terlebih dahulu. Zikir ada beberapa macam, zikir yang paling elementer adalah La ilaha ilallah atau La ilaha illa huwa. Berzikir yang paling efektif adalah berzikir dalam keadaan hati kita bersih dan adanya keikhlasan. Zikir inilah yang mempunyai kekuatan untuk mampu mengusir syetan. 

No comments:

Post a Comment