Monday, 20 May 2013

Refleksi Elegi Ritual Ikhlas 41: Balas Dendam Syaitan Terhadap MatematikawanDari artikel diatas, menggambarkan tentang bagaimana seorang matematikawan yang terhasut oleh bisikan syaitan. Seorang matematikawan yang merasa dirinya sombong, mampu menggunakan pengetahuannya untuk dunia dan akherat itu ternyata syetan dapat menyusupi pikirannya. Sehingga sangat pentinglah bagi kita untuk mempertebal keimanan kita kepada Sllah, agar tidak mudah terbujuk dengan bisikan syetan yang akan menjerumuskan kita. Taat dan patuh terhadap perintah dan laranganNya itu merupakan kewajiban kita untuk menjalaninya, begitu pula dengan beribadah dan melantunkan doa kepada Allah, agar mendapatkan suatu nikat dariNya.

No comments:

Post a Comment