Sunday, 19 May 2013

Refleksi Elegi Bagaimana Matematikawan Mengusir Setan?


Artikel yang berjudul “elegy bagaimana matematikawan mengusir setan? “ ini mempunyai daya tarik tersendiri. Dapat diambil beberapa garis besar isi dari artikel tersebut tentang bagaimana matematikawan mengusir setan. Setiap kegiatan yang kita lakukan akan mempunyai godaan –godaan. Namun hal itu bukan menjadi masalah besar apabila kita sudah mempunyai prinsip terhadap apa yang kita lakukan. Keteguhan hati, niat yang besar, disertai usaha dan doa akan mampu menghalau halangan-halangan yang ada.

No comments:

Post a Comment