Sunday, 19 May 2013

Refleksi Elegi Ritual Ikhlas 13: Memandang Wajah Rasulullah


Setiap orang muslim tentunya mempunyai keinginan untuk memandang wajah Rasullulah. Rosullulah adalah orang yang menjadi suri tuladan bagi kita semua. Berserah dirillah kepada Allah. Jika diperkenankan memandang wajah Rasulullah, itu semata-mata adalah karunia yang dilimpahkan kepada diriku oleh Allah. Keinginan untuk memandang wajah Rasulullah berawal dari  meyakini Rasulullah dan kebenaran yang dibawanya semenjak dengan mengucapkan syahadat. Kalimat Syahadat itu memuat banyak unsur yaitu Pengetahuan, Ikrar, Sumpah, Janji, Keyakinan, Keikhlasan, Kejujuran, Kecintaan, Penerimaan dan Ketundukan. Kalimah Syahadat mengandung unsur Pengetahuan dan unsure sumpah, yang wajib untuk  memahami isi serta bersedia menerima konsekuensi ucapannya. Sehingga bersyahadat itu juga harus memenuhi unsur menerima dan tunduk dengan Jujur,ikhlas dan semata-mata demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Bersyahadat itu harus menerima dengan Jujur dan ikhlas segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, dan harus membuahkan ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT.

No comments:

Post a Comment